Helende stem

Prayya VOF | Brouwerijstraat 79 | 3070 Kortenberg | 02 759 75 72 | info@prayya.be

 

©2016 PRAYYA

Helende Stem

Bij deze workshops ligt de focus op het activeren van het genezend en verbindend vermogen in ieder van ons dmv klankvibratie.

 

We gebruiken hiervoor o.a bevrijdende (yoga) lichaamshoudingen en dans, ondersteunende ademhaling, bewustwording waar klank vibreert in ons lichaam, harmonisatie van ons buik-, hart- en hoofdcentrum, uitbalanceren van onze energiepoorten (chacra’s), overdracht van kennis en toepassing van mantra’s en toning, Music Imagery sessies, klankmeditaties en helende klankcirkels, tantrische meditaties en onderzoeksmethoden, het ontwikkelen van een nieuwe gevoelswoordenschat.

 

Bevrijdend zingen leidt tot diepe ontspanning en verbondenheid. Het opent de ruimte in je om te volgen wat er in je leeft. Je ontslaat jezelf om iets te moeten maken. Vanuit die vrijheid beweegt natuurlijke klank zich door je heen en open je de poort naar je vrije, helende stem.

Wat bezielt je en wil zich laten horen?

wat-is-Tantra-of-sound-helende-zang-klankworkshops

Verbonden in een vibrerend veld

Muziek of zang be (ont-) roeren ons door hun gevoelskleur en ritmen. Zij hebben een energetiserende impact op ons die ons doen nazinderen. Deze ervaringen vormen een wegwijzer naar het vibrerend veld waarin wij leven …

De quantumfysica omschrijft dit universum (de aarde en haar bewoners, het heelal) als een oceaan van vibraties die alles met iedereen verbindt (de gematerialiseerde wereld en de ‘lege’ ruimte)’.

 

Wat betekent dit voor ons?

Dat ons lichaam kan voorgesteld worden als een groot orkest, waar ieder orgaan zijn eigen toon en ritme heeft. Een gezond lichaam kent een grote harmonie in de afstemming en samenwerking van alle cellen. Disharmonie drukt zich uit door spanning, ziekten en gebrek aan levenslust. Onze verbindingen met het grote levensweb werden verstoord.

Disharmonie ontstaat als respons op onze vroegkinderlijke ervaringen, die aanleiding geven tot het ontwikkelen van een beschermend lichaamspantser en levenshouding.

Een boeket aan kwaliteiten (daadkracht, nieuwsgierigheid, …) mochten er zijn en andere die niet zo welkom waren hebben we ingehouden. Mogelijk herken je die als gemis aan levendigheid, kracht, intimiteit, gevoeligheid, veerkracht, bezieling, …

 

Hoe vergroot helend zingen ons welzijn?

Van oudsher ontwikkelden klanksjamanen tonen en rituelen die harmonisering brachten en de balans van het mentale, energetische – emotionele herstelden. Je zou het kunnen beschouwen als een innerlijke resetting met onze oerkern.

De wereld en de samenleving van nu dagen ons uit om verbinding te zoeken met onze diepste wezenskern (ziel) als kompas. Ons te bevrijden van wat ons weerhoudt om voluit in het leven te staan en het lichaam te schenken wat het nodig heeft. Stem te geven aan wat gehoord wil worden.

 

Wat kan je verwachten?

 

1. Zang (tonen, mantra’s, helende klankcirkels, vrije zang)

Door overgave aan je eigen stemkleur en vibratie opent zich een meditatieve bewustzijnsstaat en grote presentie in jezelf. Het is een ontdekken en cultiveren van je eigen akoestische binnenruimte, waar je gerichte klank haar helende werking kan doen.

 

2. Music Imagery sessies

laten je toe om af te dalen in jezelf met een vertrekvraag of thema, waar je antwoord op zoekt. Een uitgekozen muziekselectie begeleidt je in deze afdalingsweg. Je zou het kunnen vergelijken met een sterk verkorte vision quest.

De kracht van de sessie rust in het aangeraakt worden op diep (cellulair) niveau zonder dat het klassiek afweermechanisme (ego) het kan weerhouden. Dan opent zich datgene wat je zolang hebt vastgehouden met de muziek als bedding en begrenzer. Je hart en wie je werkelijk bent komen bewuster in verbinding met jou. Dit leidt tot een toename van je levensenergie, vreugde en passie.

 

3. Tantra als spiritueel pad van zelfonderzoek (individuele sessies)

helpt ons om bewustzijn te brengen in datgene wat ons ooit zo geraakt of beklemd heeft. Zodat heling op een diep, bewust niveau kan gebeuren. Tantra is een meerwaarde in het vrijmaken van onze oorspronkelijke staat, ons geboorterecht.

wat isTantra of Sound-bevrijdend zingen-zang-klankworkshops

Mijn ervaring

Al geruime tijd beoefen ik gepassioneerd helende en sacrale zang. Deze ervaringen kleuren mijn ontmoetingen met mijn geliefde, mijn vrienden, familie. Er is een duidelijke verstilling van mijn innerlijke dialogen en oordelen. Dit leidt tot meer frisheid, sprankeling, authenticiteit en open ruimte waarin veel kan ontstaan.

 

Aanbod:

1. Workshops: de kracht hiervan is de grote bedding die door de presentie van ons samenzijn ontstaat. Het nodigt je sterk uit om je te verdiepen, je grenzen te verleggen, je af te stemmen op het vibrerende veld.

2. Individuele begeleiding: aangepast op maat van wat jij nodig hebt