Voorwaarden

INSCHRIJVINGS- EN ANNULATIEVOORWAARDEN


INSCHRIJVING

Inschrijven doe je via contact op onze website, per e-mail bij info@prayya.be of telefonisch : 02/759 75 72.

We sturen je dan een inschrijvingsmail met alle nodige info.


BETALING

Je stort het volledige cursusbedrag (of het voorschot indien van toepassing) binnen de week na inschrijving op rekeningnummer BE61 0017 9136 8617 van PRAYYA vof, met vermelding van je naam en de juiste vermelding van de workshop (dit is belangrijk want onze boekhouding is geautomatiseerd).

IBAN BE61 0017 9136 8617 – BIC GEBABEBB

Je inschrijving is pas definitief als dit bedrag geregistreerd is bij Prayya vof.

Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling via de bank.

Als Prayya je inschrijvingsgeld niet heeft ontvangen 2 weken voor aanvang van de workshop heeft zij het recht je plaats door te geven.

Breng je overschrijvingsbewijs mee als je pas kort voor de start van de workshop hebt ingeschreven.


FAKTUREN

Enkel indien je bij inschrijving vermeldt dat je een faktuur wenst, kunnen we je die bezorgen.

Een faktuur kan alleen opgemaakt worden op de naam van de persoon of het bedrijf die op de bankoverschrijving vermeld staat. Aan een per e-mail verzonden faktuur zijn geen kosten verbonden. Voor een geprinte faktuur per post verstuurd rekenen we 5 euro administratiekosten aan. De fakturatie gebeurt na de workshop.


ANNULERING VAN EEN ACTVITEIT

Prayya behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een workshop te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Wanneer Prayya vof zich genoodzaakt ziet een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het door jou overgemaakte bedrag terug, zonder extra schadevergoeding.


ANNULERING VAN EEN AANMELDING :

voor een AVOND :

De avonden gaan door vanaf 8 deelnemers.

Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

• Annuleer je meer dan 2 weken voor aanvang van de avond dan storten we je inschrijvingsgeld terug.

• Annuleer je minder dan 2 weken voor aanvang :

- indien dit het doorgaan van de workshop verhindert, wordt je inschrijvingsgeld niet teruggestort

- als de workshop wel kan doorgaan, dan kan je de helft van het inschrijvingsgeld overdragen naar de eerstvolgende zelfde activiteit. Indien je niet deelneemt aan de eerstvolgende zelfde activiteit, ben je dat bedrag kwijt.

Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum.

Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.

Na de start van de workshop is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed.


voor een DAG of REEKS VAN DAGEN :

Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

• Annuleer je meer dan 2 weken voor aanvang, dan ben je 25 euro administratiekosten verschuldigd.

• Annuleer je in de 2e week voor aanvang, dan ben je de helft van het cursusgeld verschuldigd, de helft kan overgedragen worden naar een andere workshop bij Prayya vof (op te nemen binnen het jaar). Indien je binnen het jaar geen andere workshop volgt, ben je dat bedrag kwijt.

• Annuleer je  binnen 7 dagen voor aanvang ben je 75% van het cursusgeld verschuldigd, 25% kan overgedragen worden naar een andere workshop bij Prayya vof (op te nemen binnen het jaar). Indien je binnen het jaar geen andere workshop volgt, ben je dat bedrag kwijt.

Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum.

Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.

Na de start van de workshop is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed.

Vind je zélf een voor ons een acceptabele vervanger, dan rekenen we slechts de administratiekosten van 25 euro aan.


WEEKEND, MIDWEEK of WEEK met residentieel verblijf:

Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

• Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het programma  houden we 50 euro van je voorschot in voor administratieve kosten.

• Bij annulering tussen de 6de tot de 3de week voor aanvang van het programma wordt 75% van het bedrag van de cursus- én verblijfskosten aangerekend.

• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang ben je de volledige cursus- én verblijfskosten verschuldigd.

Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum.

Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.

Na de start van de workshop is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed.


AANSPRAKELIJKHEID

• Deelname aan de workshop(s) is vrijwillig. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens de workshop. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen noch voor psychische schade die een deelnemer meent te hebben opgelopen door deelname aan de workshop.

• De workshops zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Noch Prayya als rechtspersoon noch de begeleiders van de workshops kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.

• Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer de begeleiding voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.

• Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar (de medecursist, de begeleiding, de accommodatieplek).


CONFIDENTIALITEIT

Deelne(e)m(st)ers verbinden zich tot confidentialiteit van alle informatie die de andere delen e(e)m(st)ers en het groepsproces betreft.