wat is helende stem

Helende Stem


Bij deze workshops ligt de focus op het activeren van het genezend en verbindend vermogen in ieder van ons dmv klankvibratie.

Wat wij materie noemen is eigenlijk energie, waarvan de vibratie verlaagd is

om waarneembaar te zijn voor de zintuigen. Er is enkel licht en geluid.

Albert Einstein


Verbonden in een vibrerend veld

Van oudsher ontwikkelden mannen en vrouwen sacrale klankformules, tonen en rituelen die harmonisatie en gezondheid brachten voor zichzelf en hun medemens. Hun inspiratie vertrok vanuit een diepe spirituele verbinding en afstemming op de aardse en kosmische wetmatigheden.

Hun visie en wijsheid wordt door de huidige quantumfysica onderlijnd : het heelal is een oceaan van vibraties (snaren) en mogelijkheden die alles verbindt (de gematerialiseerde wereld en de 'lege ruimte').


Wat betekent dit voor ons?

Ons lichaam is een weerspiegeling van de macrokosmos. Wij kunnen het voorstellen als een orkest, waar ieder orgaan zijn eigen toon en ritme heeft. Een gezond lichaam kent een grote harmonie in de afstemming en samenwerking van alle cellen.

Als vibrerende wezens ervaren wij iedere seconde uitwisseling en impact van onze dagdagelijkse ervaringen. Die voegen zich bij de opgeslagen kind-ervaringen, waar onze afstemming ook beïnvloed werd door een niet-ideale omgeving.

Een boeket aan kwaliteiten (daadkracht, nieuwsgierigheid, …) mochten er zijn en andere die niet zo welkom waren of afgekeurd hebben we ingehouden. Mogelijk herken je die als gemis aan levendigheid, kracht, intimiteit, gevoeligheid, veerkracht, bezieling, gespannen of angstig zijn …

Disharmonie is een energetische en fysieke uitdrukking hiervan. Zichtbaar als een beschermend lichaamspantser en levenshouding.


Het lichaam wordt bij elkaar gehouden door klank.

Als het ziek is dan duidt dat erop dat sommige klanken uit de toon zijn.

Deepak Chopra


Tijdens de workshops geven we aandacht aan het terug in balans brengen van de onevenwichten dmv onze stem vibratie en het verklanken. Dit wordt niet enkel gehoord maar ook gevoeld en door ons beendergestel over heel het lichaam verspreid. Wat vast zit wordt los getrild wanneer de tijd er rijp voor is.

wat-is-Tantra-of-sound-helende-zang-klankworkshops

Wat krijg je aangeboden ?

  • fysiek ontspannende houdingen en beweging
  • verdiepte ademhaling en ontwikkelen van je lichaamsbewustzijn
  • harmonisatie van buik - hart - hoofd
  • uitbalanceren van je chacra's (energiepoorten)
  • klankmeditaties en innerlijke reizen op muziekselectie (music imagery sessions)
  • helende klankcirkels
  • hummen (massage van stem en lichaam), sacrale klankformules (mantra's), kernklanken (bija's),

toning (klanken) en vrije zang

Hierdoor ontdooien onze bevroren energiepatronen (kwetsingen) op natuurlijke wijze, en kan opgeslagen levensenergie weer vrijelijk stromen. Dit betekent dat we in ons leven opnieuw de beschikking krijgen over weggestopte kwaliteiten.

Deze transformatie wordt gevoed en ondersteund door bewuste aandacht, presentie en een betrokken hart.


Hoe draagt helend zingen bij tot welzijn en harmonie?

Door overgave aan je eigen stemkleur en -vibratie opent zich een meditatieve bewustzijnsstaat en grote presentie in jezelf. Je ontdekt en cultiveert je eigen akoestische binnenruimte, waar je gerichte klank haar helende werking doet. Dit leidt tot diepe ontspanning en verbinding met onze diepste wezenskern (ziel) als kompas. Het opent de ruimte in je om te volgen wat er in je leeft.

Je ontslaat jezelf om iets te moeten maken. Vanuit die vrijheid beweegt natuurlijke klank zich door je heen en open je de poort naar je vrije, helende stem. Wat bezielt je en wil zich laten horen?

Deze innerlijke beweging is een krachtige tool om de gepaste respons te bieden aan je dagelijkse ervaringen.

Ons vermogen neemt toe om de juiste positie en levenshouding in te nemen in onze relaties.


Omgaan met innerlijke wezensvragen via Music Imagery sessions (MIS)

MIS laten je toe om af te dalen in jezelf met een vertrekvraag of thema, waar je antwoord op zoekt. Een uitgekozen muziekselectie begeleidt je op deze afdalingsweg. Je zou het kunnen vergelijken met een sterk verkorte vision quest.

De kracht van dit werk rust in het aangeraakt worden op diep (cellulair) niveau zonder dat het klassiek afweermechanisme (ego) het kan weerhouden. Dan opent zich datgene wat je zolang hebt vastgehouden met de muziek als bedding en begrenzer. Je hart en wie je werkelijk bent brengen het antwoord op je vraag. Dit leidt tot een toename van je levensenergie, vreugde en passie.

wat isTantra of Sound-bevrijdend zingen-zang-klankworkshops

Mijn ervaring

Al geruime tijd beoefen ik gepassioneerd helende en sacrale zang. Deze ervaringen kleuren mijn ontmoetingen met mijn geliefde, mijn vrienden, familie. Er is een duidelijke verstilling van mijn innerlijke dialogen en oordelen. Dit leidt tot meer frisheid, sprankeling, authenticiteit en open ruimte waarin veel kan ontstaan.


Aanbod : je hebt de keuze tussen

1. Workshops: de kracht hiervan is de grote bedding die door de presentie van ons samenzijn ontstaat. Het nodigt je sterk uit om je te verdiepen, je grenzen te verleggen, je af te stemmen op het vibrerende veld.

2. Individuele begeleiding: aangepast op maat van wat jij nodig hebt (incl Music Imagery Sessions)