wat is tantra en tantra in relatie

Wat is Tantra

Een krachtig pad van bewustwording, heling, liefde en transformatie


Tantra wordt vaak gezien als “yoga van de seks”. Tantra is een spiritueel pad dat seksualiteit integreert, én het is veel ruimer dan dat.

Tantra is een ontwikkelingspad dat ons leidt naar wie we in essentie zijn voorbij alle maskers en gedragingen. Een weg van transformatie, die ons ego pantser geleidelijk aan laat smelten en onze ware vrije open aard weer voelbaar laat worden.

Meer doorlaatbaar voor vreugde, liefde, diepe rust, geluk, levenskracht, straling, …

Tantra is een pad dat zich in liefde voor de waarheid verdiept in alle dimensies van ons mens-zijn: ons lichaam, ons hart, onze energie, onze aannames en mentale constructies, onze relaties, onze bezieling, onze extase, onze verkrampingen, onze diepste grond, onze verbondenheid met het groter geheel.

Uniek aan het tantrisch pad is dat het zowel bewustzijnsmeditaties aanbiedt, als technieken, oefeningen en rituelen die onze vitaliteit, onze levensenergie, onze seksuele energie activeert.

Tantra laat ons groeien in liefde en bewustzijn. Het heelt de scheiding tussen onze seks, hart en spirit.


Tantra in relatie

Velen van ons verlangen naar diepe intimiteit met onze liefdespartner en naar een relatie die vervullend is, zowel emotioneel als psychologisch, seksueel en spiritueel. Heel vaak blijkt dat moeilijk om te creëren.

De gangbare manier van kijken naar een (partner)relatie is : we gaan op zoek naar onze wederhelft, het ontbrekende stuk om ons (leven) compleet te maken. De ander wordt dan (bewust of onbewust) gezien als iemand die ons verlangen kan/moet vervullen. Zolang hij/zij dat doet, gaat het goed. Doet hij/zij dat niet of onvoldoende, dan voelen we ons onbevredigd, teleurgesteld, gekwetst, en beginnen we vaak een gevecht. Of de relatie verliest zijn bestaansrecht.

Tantra ziet een (liefdes)relatie niet in de eerste plaats als een situatie die ons gelukkig maakt of moet maken, wel als een geweldige gelegenheid om onszelf te ontwikkelen. Om bewustzijn te brengen in hoe we in relatie zijn, om ons vermogen tot liefhebben te laten groeien.

In Tantra is een (liefdes)relatie een bevoorrechte plek om te rijpen aan elkaar.

Als we groeien in liefde, komt er meer ruimte voor onszelf, precies zoals we zijn, en voor de ander, precies zoals die is. En gaandeweg komen we meer en meer in contact met onze eigen heelheid, transformeren pijnplekken uit ons verleden die we steeds opnieuw gespiegeld zien door de ander, ontwikkelen we zelf de kwaliteiten die ons zo aantrekken in de ander en ervaren we meer en meer vervulling van binnenuit.

Als liefde en bewustzijn samengaan in een relatie, dan wordt ze voortdurend gevoed en vernieuwd en bloeit ze open tot ongekende diepten. Ontstaat er diepe verbondenheid terwijl beide partners meer en meer zichzelf worden en hun potentieel ontwikkelen.

In een tantrische liefdesrelatie is er openheid om contactvol te zijn met alles wat er in je leeft, in de ander en in de relatie. Om samen te ontdekken wat

jullie vervulling brengt en wat je sluit. Om diep thuis te komen bij elkaar en te genieten van wat stroomt en bloeit.

We creëren een gevoelige en veilige bedding om te ontdekken, heling en transformatie te laten gebeuren, bewustzijn helder te laten worden en ons hele wezen in al zijn facetten te vieren.